Torby reklamowe a reklama z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej

Torby reklamowe

Torby reklamowe

Reklama z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej cieszy się obecnie rosnącą popularnością. Co można zaliczyć do narzędzi marketingowych stosowanych w ramach takiej reklamy? Przede wszystkim bilbordy, plakaty, ogłoszenia, itp. Taka reklama zyskuje na popularności, ponieważ elementy, o których mowa, wyróżniają się i są widoczne z daleka. Mają zatem dużą siłę oddziaływania. Jednakże dystrybucja gadżetów reklamowych także należy do narzędzi marketingowych cieszących się rosnącą popularnością. Wśród rozmaitych gadżetów reklamowych na szczególną uwagę zasługują torby.

Są to gadżety stosunkowo „młode” w porównaniu z wieloma innymi przedmiotami, jak choćby kubki czy odzież. Torby reklamowe są jednak coraz popularniejsze, ponieważ odznaczają się znaczą atrakcyjnością i w związku z tym przyciągają uwagę klientów. Jak wspomniano wyżej, reklama z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej również charakteryzuje się taką atrakcyjnością, stąd siła oddziaływania obu form reklamy wydaje się być zbliżona. Rzecz jasna trudno rozstrzygnąć to jednoznacznie, ponieważ zależy to od celów i zasięgu danej kampanii reklamowej. Jeśli jednak przyjąć dla tegoż porównania zasięg jednego miasta, wydaje się, że siła oddziaływania obu form jest zbliżona, jak wspomniano.

Koszty, które reklamodawca ponosi w związku z reklamą w przestrzeni miejskiej nie są znaczące, jednakże torby reklamowe również nie należą do najdroższych gadżetów reklamowych. Cena ich produkcji oraz dystrybucji jest zbliżona. Skoro zatem koszty poniesione przez reklamodawców w obu przypadkach są podobne, zbliżona jest także siła oddziaływania obu form reklamy, stosunek zysków do kosztów także będzie podobny. Wynika z tego, że torby reklamowe są bardzo podobne jeśli chodzi o skutek, jak reklama w przestrzeni miejskiej. Raz jeszcze warto podkreślić jednak, że jest tak tylko i wyłącznie w tym konkretnym przykładzie, w innych przypadkach może być różnie.

Skoro jednak skuteczność obu form reklamy jest podobna, najbardziej opłacalne jest stosowanie ich obu jednocześnie.